A. Maslow, Motywacja i osobowość – książka

Abraham H. Maslow, Motywacja i osobowość.

Książka ta jest prowadzonym na bieżąco zapisem pracy jednego z najbardziej twórczych psychologów XX wieku. Wywarła ona ogromny wpływ na całościową koncepcję natury ludzkiej. Nadal jest jedynym w swoim rodzaju, wnikliwym i znaczącym źródłem rozmaitych inspiracji, o czym świadczą tendencje w psychologii, edukacji, biznesie i kulturze. W wielu dziedzinach kładzie się coraz większy nacisk na samorealizację, wartości, wybór i holistyczną koncepcję człowieka.

Motywacja i osobowośćAbrahama Maslowa uważana jest powszechnie za kluczowe dzieło psychologii humanistycznej.

Autor przedstawił w książce m.in. pierwsze badania z zakresu psychologii człowieka. Omówił słynną piramidę potrzeb człowieka od niższych do wyższych oraz holistyczno-dynamiczną teorię ludzkiej motywacji. Pokazał także jak ważna jest możliwość zaspokajania potrzeb wyższych dla zdrowego rozwoju jednostki i społeczeństwa.

Spis treści

CZĘŚĆ I. TEORIA MOTYWACJI

 1. Wstęp do teorii motywacji
 2. Teoria ludzkiej motywacji
 3. Zaspokajanie potrzeb podstawowych
 4. Rewizja teorii instynktu
 5. Hierarchia potrzeb
 6. Zachowanie niemotywowane

CZĘŚĆ II. PSYCHOPATOLOGIA I NORMALNOŚĆ

 1. Geneza patologii
 2. Czy destrukcyjność jest instynktowna?
 3. Psychoterapia jako dobre relacje międzyludzkie
 4. Sposoby podejścia do normalności i zdrowia

CZĘŚĆ III. SAMOREALIZACJA

 1. Ludzie samorealizujący się: studium zdrowia psychicznego
 2. Miłość u ludzi samorealizujących się
 3. Twórczość u ludzi samorealizujących się

CZĘŚĆ IV. METODOLOGIA NAUK HUMANISTYCZNYCH

 1. Pytania do nowej psychologii
 2. Psychologiczne podejście do nauki
 3. Koncentracja na środkach a koncentracja na problemie
 4. Stereotypizacja a prawdziwe poznanie
 5. Holistyczne podejście do psychologii

O Autorze

Abraham Harold Maslow (1908-1970) – amerykański psycholog, profesor psychologii i wykładowca

Zajmował się przede wszystkim psychologią osobowości i psychologią kliniczną, a także psychopatologią, psychologią twórczości, motywacją, potrzebami psychicznymi i rozwojem życia emocjonalnego. Reprezentowany przez niego kierunek psychologii istnienia zdobył ogromną popularność w świecie.

CYTAT Z KSIĄŻKI

Nie istnieją doskonałe istoty ludzkie! Można znaleźć osoby dobre, naprawdę bardzo dobre, w istocie wspaniałe. Rzeczywiście istnieją twórcy, prorocy, mędrcy, święci, osoby, które są zdolne wstrząsnąć innymi i ich poruszyć. To z pewnością pozwala nam z nadzieją patrzeć na przyszłość gatunku, nawet jeśli osoby te są wyjątkowe i nieliczne. A jednak ci sami ludzie mogą czasem być nudni, denerwujący, drażliwi, samolubni, rozgniewani lub przygnębieni. Aby uniknąć rozczarowania naturą ludzką, musimy najpierw wyrzec się złudzeń co do niej“. (Abraham H. Maslow)

[Od Red. Powyższy wpis został przygotowany m.in. w oparciu o opis wydawcy i zawartość książki. Oryginalny spis treści ograniczono do jego zasadniczych punktów].

Please follow and like us:
fb-share-icon