Arystoteles – cytat

– Przyzwyczajenie staje się …

Arystoteles cytaty

Arystoteles (384 p.n.e.- 322 p.n.e.) – filozof starożytnej Grecji

Jeden z najsłynniejszych filozofów starożytnych obok Sokratesa i Platona.  Jego filozofia uchodziła za wzorzec uprawiania filozofii. Mimo upływu ponad 2 tysięcy lat nadal stanowi inspirację dla kolejnych pokoleń. Arystotelesowska teoria złotego środka należy do trwałych osiągnięć starożytnej refleksji filozoficznej. Istotny i niekwestionowany jest też jego wkład do rozwoju nauk przyrodniczych. Etyka Arystotelesa odegrała zwłaszcza istotną rolę w Europie, gdzie oddziaływała na filozofię chrześcijańską, która przejęła od greckiego myśliciela wiele poglądów. 

Please follow and like us:
fb-share-icon