Budda – cytat

– Bez względu na to, jak trudną ma się za sobą przeszłość …

Budda (ok. 560 p.n.e. – ok. 480 p.n.e.) –  indyjski filozof, nauczyciel duchowy i reformator religijny

„Budda” oznacza „przebudzony”, „oświecony”. To twórca uniwersalistycznej religii misyjnej zwanej od jego przydomka buddyzmem. Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie całkowitego urzeczywistnienia potencjału umysłu i doświadczenie trwałego szczęścia – oświecenia. Współczesne wersje kompletnych biografii Buddy są syntezami składanymi przez wieki z odrębnych fragmentów.

[Więcej w źródłach opisu: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Budda;3881581.html i http://www.buddyzm.pl/pl/buddyzm].

Please follow and like us:
fb-share-icon