Cele noworoczne vs. rzeczywistość – 10 najczęściej popełnianych błędów.

Listę celów noworocznych tworzy co roku większość osób. Powszechny jest jednak też problem, że wielu z tych postanowień nie udaje się zrealizować. Nie warto jednak rezygnować z robienia w tym czasie podsumowań, a tym bardziej wyznaczania nowych celów. Dobry plan jest przecież podstawią sukcesu. Przeczytaj zatem, jak zmodyfikować swoje cele noworoczne, abyś pod koniec bieżącego roku mógł je odhaczyć jako zrealizowane!

Na końcu artykułu będziesz mógł pobrać CHECKLIST – TWOICH PLANÓW NOWOROCZNYCH– dzięki której sprawdzisz, czy nie popełniłeś błędów przy ich wyznaczaniu!

Sprawdź listę swoich celów noworocznych pod kątem tych NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW:

1. Planujesz osiągnąć zbyt wiele celów w danym roku.

Zmiana kliku sfer życia jest bardzo zachęcająca, ale mało realna. Realizacja z sukcesem każdego z nich wymaga dużo samodyscypliny, pracy, czasu itd. Gdy zatem rozłożysz swoje wysiłki na kilka obszarów, prawdopodobnie nie uda Ci się doprowadzić do końca żadnego z nich. Weź też pod uwagę, że 12 miesięcy to wcale nie jest aż tak długo. Niektóre cele długoterminowe wymagają przecież nawet kilku lat, aby mogły zakończyć się sukcesem. Lepiej świadomie przełożyć realizację jakiegoś celu, np. na następny rok, niż odczuwać frustrację i niezadowolenie z powodu niepowodzenia. Oczywiście, możesz wyznaczyć kilka celów – zwłaszcza, jeśli są krótkoterminowe (przyjmuje się, że zajmują ok. 3 miesięcy). Jednak już połączenie ze sobą kilku celów średnioterminowych (za takie uznaje się cele obejmujące mniej więcej okres 1 roku) – jest bardzo trudne w wykonaniu. Poza tym każdego dnia zmagasz się też przecież z bieżącymi celami i zadaniami, co też wymaga czasu i zaangażowania.

2. Zamierzasz realizować kilka większych celów jednocześnie.

Gdy już na Twojej liście znajdzie się wyznaczona lista celów na dany rok, to wtedy w następnym etapie ułóż je według hierarchii ważności. Dużym błędem jest rozpoczynanie kilku celów – zwłaszcza będących dużym wyzwaniem – jednocześnie. Chyba, że ich specyfika sprzyja łącznej realizacji, nie wymagają bardzo dużego zaangażowania, a zwłaszcza, gdy ze sobą nie kolidują. Co do zasady, zacznij od celu dla Ciebie najważniejszego. Kolejny wprowadzaj w życie najwcześniej, gdy zobaczysz sukcesy w realizacji bieżącego celu. Oceń też, czy jesteś w stanie podołać realizacji obu celów w tym samym przedziale czasu. Stwierdzisz to wprowadzając nowy cel do harmonogramu realizacji planu, w trakcie którego właśnie jesteś. Gdy zauważysz, że nie możesz działać efektywnie z taką listą zadań, wstrzymaj się z realizacją kolejnego postanowienia.

3. Twój cel nie jest realny czyli osiągalny.

Badania naukowe nad motywacją dowodzą, że w sytuacji, gdy oceniamy dany cel jako nierealny, prędzej czy później zniechęcamy się i rezygnujemy. Dlatego, gdy na Twojej liście znajdują się postanowienia, co do których wiesz, że nie masz odpowiednich zasobów i nie jesteś ich w stanie zgromadzić lub uzupełnić w krótkim czasie (tj. np. umiejętności, pieniądze, czas) – postaraj się je zmodyfikować. Twoje cele powinny być w zasięgu Twoich możliwości! Czasem konieczne może się okazać wyznaczenie najpierw innych celów “pośrednich”, które umożliwią Ci realizację tego właściwego. Twój cel musi być też zależny od Ciebie w tym sensie, że sprawujesz nad nim kontrolę i masz wpływ na to, czy zostanie wykonany. Więcej na temat warunków, które muszą zostać spełnione, aby powstał proces motywacyjny – przeczytasz we wcześniejszym artykule tutaj.

4. Twój cel nie stanowi dla Ciebie wyzwania.

Podnoszenie sobie zbyt wysoko poprzeczki może przynieść więcej szkody niż pożytku. Z drugiej jednak strony, dane postanowienie noworoczne, aby motywowało do działania, powinno stanowić dla Ciebie wyzwanie. Wyznaczanie ambitnych celów jest zatem jak najbardziej wskazane. Dzięki takim celom rozwijamy się. Zastanów się, czy po jego osiągnięciu będziesz odczuwał satysfakcję. Gdy po pewnym czasie dostrzeżesz, że nie czynisz dostrzegalnych postępów i tracisz wiarę w sukces – przemyśl, czy ten cel nie stanowi zbyt wysoko albo zbyt nisko podniesionej poprzeczki. Jeśli jednak naprawdę Ci na nim zależy – nie rezygnuj. Postaraj się odnaleźć nowe sposoby jego realizacji, uzyskać pomoc i wsparcie, zgromadzić więcej niezbędnych zasobów, np. podnieść kwalifikacje.

5. Twój cel nie jest tak naprawdę dla Ciebie ważny.

Zastanów się również, czy postawienia noworoczne, które sobie wyznaczyłeś, chcesz zrealizować dla siebie, czy może robisz to pod presją innej osoby? A może wręcz realizujesz cele innej osoby wbrew własnej woli? Bardzo trudno zmotywować się do działań, gdy nie dostrzegamy w nich osobistej korzyści i wartości. Oczywiście, rady innych osób mogą być jak najbardziej słuszne. Jednak zawsze przemyśl, czy rzeczywiście zmienią one Twoją sytuację na lepszą. A także rozważ to, czy stanowią krok na przód na drodze do realizacji Twoich życiowych planów i marzeń. Jeśli z kolei Twoje cele są związane ze wsparciem innej osoby, niech to będzie Twoja świadoma decyzja.

6. Twój cel nie jest z Tobą zgodny.

Może wydawać Ci się, że osiągnięcie jakiegoś celu jest dla Ciebie ważne. Przemyśl jednak z jakiego powodu? Jeśli tym powodem jest np. tylko chęć udowodnienia czegoś komuś albo utrzymanie jakiejś relacji – przeważnie nie warto podejmować takich działań. Realizacja każdego planu wymaga wysiłku. Naprawdę szkoda czasu na zajmowanie się czymś, co zupełnie Cię nie interesuje. Taka motywacja jest po prostu zbudowana na złych fundamentach i na dłużą metę te działania nie dadzą Ci prawdziwej satysfakcji i zadowolenia z samego siebie.

7. Nie uwzględniasz innych osób w realizacji swojego celu.

Tworząc listę celów noworocznych spójrz też na tę kwestię z perspektywy Twojego najbliższego otoczenia. Jeśli ich realizacja wymaga wsparcia i pewnego poświęcenia ze strony innych osób, warto je skonsultować. Możesz w ten sposób uniknąć wielu konfliktów oraz dodatkowych przeszkód. Nikt przecież nie lubi być stawiany przed “faktem dokonanym”. Ta rada jest też bardzo przydatna w sytuacji, gdy realizacja Twoich planów wymaga zaangażowania zatrudnionych przez Ciebie pracowników. Włączenie całej grupy osób w takie plany już na etapie ich tworzenia – wpłynie bardzo motywująco na cały zespół. Możesz też przeprowadzić na ten temat “burzę mózgów”, co pozwoli spojrzeć na wszystko z innej perspektywy, pozyskać nowe pomysły czy też dostrzec pewne trudności.

8. Twój cel nie jest wystarczająco dobrze sprecyzowany.

Ważne, żebyś przeanalizował także, czy swój cel dokładnie zdefiniowałeś oraz określiłeś, co tak naprawdę chcesz dzięki nemu osiągnąć. Większość celów właściwie sprecyzowanych powinno wiązać się z podjęciem określonych działań. Może Ci pomóc zadawanie pytań szczegółowych, np. w jakich sytuacjach chcesz używać nowej umiejętności, jakie zagadnienia musisz opanować, itp. Konieczne jest zbudowanie całej wizji-ścieżki osiągnięcia Twojego celu. Gdy jesteś w stanie to zrobić, dużo łatwiej będzie Ci też podzielić go na etapy. Dostrzeżesz też wówczas, jakie zasoby musisz zgromadzić oraz jakie problemy na tej drodze mogą się pojawić i opracujesz sposoby ich rozwiązania. Dzięki temu, że nie zaskoczy Cię większość trudności – nie osłabisz swojej motywacji do dalszych działań. Sprecyzowanie celu poprzez podzielnie go na mniejsze kroki powoduje też zmianę naszego nastawienia. Znaczenie łatwiej będzie Ci uwierzyć wtedy w swój sukces niż wówczas, gdy “masz przed oczami” wizję jedynie całego ogromnego przedsięwzięcia.

9. Twój cel nie jest określony w czasie i mierzalny.

Niezmiernie istotne jest też określenie daty realizacji określonych etapów oraz końcowego terminu osiągnięcia celu. Po pierwsze, wyznaczenie takich terminów bardzo mobilizuje do działania. Gdy nie określisz dokładnego terminu (daty), prawdopodobnie będziesz wszystko przekładał w nieskończoność. Po drugie, dzięki temu możesz też monitorować realizację całego przedsięwzięcia. Takie “mierzenie” postępu celów może polegać nie tylko na kontrolowaniu terminów realizacji poszczególnych etapów. Niektóre cele pozwalają również na określenie innych sposobów ich monitorowania, np. zapisywanie systematycznie wyników, robienie testów sprawdzających.

10. Twój cel wymaga zbyt dużego zaangażowania.

Oczywiście, zrealizowanie ambitnego celu wymaga systematycznej pracy. Jeśli jednak już w założeniu wiąże się to z tym, że będziesz zaniedbywał inne obszary swojego życia, warto od razu te plany zmodyfikować. Po prostu, rozłóż wykonanie takiego planu na dłuższy okres czasu. W przeciwnym wypadku – jest bardzo mało prawdopodobne, że dasz radę funkcjonować z takim obciążeniem przez dłuży czas. To z kolei przełoży się na Twoje zniechęcenie i porzucenie postanowienia. W skrajnym przypadku może się to nawet skończyć syndromem wypalenia, które bardzo często dotyka właśnie osoby zbytnio zaangażowane w realizację planów i zaniedbujące swoje podstawowe potrzeby. Postanowienia noworoczne mogą zmienić zasadniczo nasze życie na lepsze – pod warunkiem, że nie zaburzą ogólnej równowagi życiowej.

W tym miejscu warto jeszcze przypomnieć popularne stwierdzenie ludzi sukcesu:

“Cele niezapisane to tylko życzenia”.

Podsumowanie

Kluczem do sukcesu w realizacji celów noworocznych jest ich właściwe sformułowanie. Po pierwsze, weź pod uwagę, czy lista ta nie jest zbyt długa. Zacznij je realizować według hierarchii ich ważności dla Ciebie. Jeśli je łączysz, rób to w sposób świadomy. Twoje cele powinny być jednocześnie realne, ale też stanowić dla Ciebie wyzwanie. Oceń też, czy dany cel jest naprawdę wartościowy dla Ciebie i z jakich powodów chcesz go osiągnąć. A jeśli wymaga też współpracy innych osób, skonsultuj go z nimi. Jednocześnie, ważne jest właściwe jego sprecyzowanie, podzielnie na etapy oraz określenie terminów ich ukończenia. Na bieżąco monitoruj również realizację swojego celu i mierz postępy. Przede wszystkim jednak tworząc tę listę pamiętaj o zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi sferami swojego życia. Naprawdę czasami lepiej przełożyć realizację danego celu albo też wydłużyć termin jego osiągnięcia.

Please follow and like us:
fb-share-icon