Dante Alighieri – cytat

– Droga do celu zaczyna się w dniu, w którym …

Dante Alighieri (1265-1321) – włoski poeta, filozof i polityk

Uważany jest za najwybitniejszego włoskiego poetę. Jego poemat “Boska komedia” to arcydzieło literatury światowej i szczytowe osiągnięcie literatury średniowiecznej. Był również myślicielem oraz filozofem. Jego traktaty na tematy polityczne, moralne i literackie (m.in. „Monarchia”, „O języku pospolitym”) znane są do dziś i odwołują się do nich współcześni twórcy. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym – studiował Studiował retorykę, gramatykę, filozofię, literaturę oraz teologię.

[Więcej w źródle opisu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri].

Please follow and like us:
fb-share-icon