N. Branden, 6 filarów poczucia własnej wartości – książka

Nathaniel Branden, Sześć filarów poczucia własnej wartości.

Książka ta jest wezwaniem do działania. Jest wezwaniem do walki, przełożonym na język psychologii: moje ja musi być doceniane i realizowane, a nie odrzucane i zaniedbywane. Książka ta jest adresowana do wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w procesie własnej ewolucji, a także psychologów, rodziców, nauczycieli.

6 filarów poczucia własnej wartości, które możesz odbudować dzięki tej książce to: świadome życie, samoakceptacja, odpowiedzialność za siebie, asertywność, życie celowe, prawość.

W książce znajdziesz odpowiedź na m.in. trzy zasadnicze pytania: “Czym naprawdę jest poczucie własnej wartości?”, “Co można zrobić, aby podnieść jego poziom?”, “Jaką rolę w jego kształtowaniu pełnią inni ludzie?

Główne przesłanie książki to: “Ze wszystkich sądów, które formułujemy w życiu, żaden nie jest tak ważny jak sąd o sobie samym. Poczucie własnej wartości nie zastąpi dachu nad głową ani pokarmu w żołądku, ale zwiększy prawdopodobieństwo znalezienia sposobów, by te potrzeby zaspokoić. Samoocena nie jest substytutem wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego działania w świecie, ale zwiększa prawdopodobieństwo ich uzyskania”.

Spis treści

CZEŚĆ I. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI – podstawowe zasady

 1. Samoocena: system obronny świadomości
 2. Znaczenie poczucia własnej wartości
 3. Wizerunek poczucia własnej wartości
 4. Złudzenie wysokiego poczucia własnej wartości

CZEŚĆ II. WEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

 1. Akcent na działanie
 2. Życie świadome
 3. Samoakceptacja
 4. Odpowiedzialność za siebie
 5. Asertywność
 6. Życie celowe
 7. Prawość
 8. Filozofia poczucia własnej wartości

CZEŚĆ III. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE: JA I INNI LUDZIE

 1. Pielęgnowanie poczucia własnej wartości u dziecka
 2. Poczucie własnej wartości w szkole
 3. Poczucie własnej wartości a praca zawodowa
 4. Poczucie własnej wartości a psychoterapia
 5. Poczucie własnej wartości a kultura
 6. Wnioski: siódmy filar wysokiej samooceny

O Autorze

Nathaniel Branden (1930-2014) – psycholog z tytułem doktora, psychoterapeuta i pisarz.

Uważany jest za “ojca poczucia własnej wartości”. Należy do ścisłego grona prekursorów wiedzy o samoocenie i jej wpływie na życie osobiste oraz społeczne. Sześć filarów poczucia własnej wartości to swoista suma jego wcześniejszych doświadczeń i publikacji.

Wybrane recenzje

Książka Nathaniela Brandena jest kulminacją trwającej całe życie praktyki klinicznej i badań, okrzyknięta najbardziej znaczącą pracą na ten temat”.  (goodreads.com)

“W swojej przełomowej książce Nathaniel Branden nakreśla filary, które są niezbędne, aby poczuć się naprawdę dobrze ze sobą”. (medium.com)

“Autor od razu mnie zaangażował, przedstawiając wstępny argument, dlaczego budowanie poczucia własnej wartości jest tak ważne i jak jej brak może negatywnie wpłynąć na nasze życie”. (lifeyouimagined.com)

“Styl Brandena jest rygorystycznie inteligentny, ale wciąż przystępny”. (experiencelife.com)

[Od Red. Powyższy wpis został przygotowany m.in. w oparciu o opis wydawcy i zawartość książki. Oryginalny spis treści ograniczono do jego zasadniczych punktów].

Please follow and like us:
fb-share-icon