Nelson Mandela – cytat

– Odważny człowiek to nie ten …

Nelson Mandela cytaty

Nelson Mandela (1918-2013) – prezydent Republiki Południowej Afryki

Południowoafrykański polityk, który był jednym z przywódców ruchu przeciw apartheidowi czyli totalitarnej ideologii i systemowi politycznemu opierającemu się na segregacji rasowej. Aktywnie działał na rzecz praw człowieka. W RPA powszechnie uznawany jest za „ojca narodu”, „ojca założyciela demokracji” oraz “narodowego wyzwoliciela”. W 1993 r. został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla. Otrzymał również wiele innych odznaczeń i wyróżnień, w tym m.in. Złoty Medal Kongresu Stanów Zjednoczonych, Order Zasług, Prezydencki Medal Wolności. W 2009 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło dzień urodzin Mandeli, a więc 18 lipca mianem Międzynarodowego Dnia Nelsona Mandeli. W uzasadnieniu napisano, że “za swoje osiągnięcia Nelson Mandela zapłacił wysoką cenę, poświęcając swoje życie osobiste i rodzinne. Jego zaangażowanie posłużyło nie tylko mieszkańcom jego ojczyzny, Republiki Południowej Afryki, ale sprawiło, że cały świat stał się lepszym miejscem dla wszystkich ludzi. […]. Dziękujemy mu za wszystko co uczynił dla wolności, sprawiedliwości i demokracji. Mandela wskazał nam drogę. Zmienił świat. Jesteśmy mu za to głęboko wdzięczni“.

[Źródło opisu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela].

Please follow and like us:
fb-share-icon