ODWAŻNE WYBORY – dlaczego warto ich dokonywać?

Odważne wybory

Nasze życie jest sumą wszystkich wyborów tych przemyślanych i tych podjętych bez namysłu. Pomimo tego, często nie doceniamy ich mocy sprawczej. Z tego artykułu dowiesz się, jak podejmowanie odważnych wyborów wpływa na Twoje życie, a także na życie innych ludzi. Poznasz również klucz do tej umiejętności i podstawowe pytania, które powinieneś sobie zadać.

Co to jest “wybór”?

Wybór to nasza podstawowa wolność, to nasze niezbywalne prawo, dlatego tak ważne jest, abyśmy wybierali w sposób świadomy. Jeśli przeżywamy swoje życie nie wyciągając żadnych refleksji czy wniosków na temat kierunku, w którym chcemy podążać albo celów, które pragniemy zrealizować, to upływa ono nam na biernej egzystencji, nadmiernym konsumpcjonizmie i bezwiednym reagowaniu na to, co przynosi kolejny i kolejny dzień. Brak inicjatywy z naszej strony, opór przed dokonaniem dobrego dla nas wyboru, czy bezpodstawny lęk przed podjęciem stanowczej i korzystnej decyzji powodują, że zamiast realizować własne plany, pasje, czy pragnienia, spełniamy wyłącznie zachcianki i ambicje innych ludzi. Ludzi, którzy kiedyś podjęli świadomy wybór dotyczący ich drogi życiowej, natomiast my ni mniej, ni więcej jesteśmy „środkiem” do realizacji ich celu.

Dlaczego dokonywanie mądrych i przemyślanych wyborów to najważniejsza umiejętność, której powinniśmy się nauczyć?

DOKONANE WYBORY = JAKOŚĆ TWOJEGO ŻYCIA, TWOJA CODZIENNOŚĆ

Wynik tej równości w bardzo dużym stopniu zależy od nas. Nawet jeśli w życiu doświadczamy trudnych i smutnych momentów czy nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na które nie mamy wpływu, bo nikt nie ma (np. choroba, śmierć bliskiej osoby, nagłe zwolnienie z pracy) to na sposób, w jaki do tego podejdziemy i jak sobie z tym poradzimy niewątpliwie wpływ mamy. Uświadomienie sobie tego kluczowego faktu da nam siłę do stawiania czoła przeszkodom, problemom, nowym wyzwaniom czy porażkom, które są nieodłączną i ważną częścią naszego życia. Dzięki nim nabywamy cennego doświadczenia, wzrasta nasza pewność i wiara w to, że sobie poradzimy bez wglądu na sprzyjające czy niesprzyjające nam okoliczności. Nie ma nic w życiu cenniejszego niż bagaż osobistych doświadczeń, wspomnień i przeżyć.

Dlaczego również świat stałby się lepszy pod wieloma względami, gdyby ludzi wybierających własne ścieżki było więcej?

Po pierwsze mniej byłoby złości, niezdrowej zazdrości, wzajemnych uprzedzeń i bezkompromisowej rywalizacji. A co za tym idzie zmniejszyłby się poziom agresji oraz spadłaby liczba wiecznie niezadowolonych z życia frustratów i osób o roszczeniowej postawie, którzy żyją w błędnym przekonaniu, że wszystko im się należy bez dawania z siebie jakiegokolwiek wysiłku czy pracy. Uważają, że sam fakt, że przyszli na ten świat wystarczy, aby brali, często nie dając nic w zamian.

Po drugie więcej ludzi zrealizowałoby swoje pragnienia lub przynajmniej do tego dążyło. Samodzielność, poczucie celu, odpowiedzialność byłaby normą, a słowa takie jak: „nie mogę”, „to niemożliwe”, „nie uda mi się”, „nie dam rady” lub „to nie ten czas” przeszłyby do historii. Gdyby każdy z nas myślał w kategoriach zwiększania swoich możliwości, rozwijania zdolności, nabywania nowych umiejętności, wyposażania się w nową, rzetelną wiedzę oraz świadomego i odpowiedzialnego wzięcia kierownicy swojego życia we własne ręce – wspierając przy tym podobne wybory u innych – więcej z nas miałoby motywację do wyznaczania własnego kursu po to, by cieszyć się satysfakcjonującym i spełnionym życiem. Każdy z nas ma jedną szansę na to, aby poprowadzić swój samochód zwany życiem, tak jak to sobie wymyśli. Zatem warto zastanowić się i dokonać wyboru swojej drogi, na podstawie wcześniej opracowanej osobistej mapy, która obejmuje między innymi ustalenie celów i etapów planu ich realizacji.

SAMOŚWIADOMOŚĆ jako podstawa dokonywania dobrych i przemyślanych wyborów

Samoświadomość to możliwie szeroka i dokładna wiedza na swój temat (poznanie swojej osobowości). Mocno ugruntowana w ludzkiej psychice poprzez systematycznie jej praktykowanie jest potężną siłą, która nas wzmacnia od środka i sprawia, że mamy ogromny wpływ na to, w jakiej kondycji jest nasz świat zewnętrzny, jakiej jakości samochodem zwanym życiem się poruszamy. Z tego też powodu ważne jest, abyśmy zdobywali ją sukcesywnie.  Należy przy tym pamiętać, że składa się na nią wiedza na temat naszych myśli, emocji i motywacji, które z kolei bezpośrednio wpływają na nasze zachowania, reakcje i podejmowane działania.

Tylko my możemy dokonać wyboru drogi, którą pójdziemy przez życie. JAK TO ZROBIĆ? Jednym ze sprawdzonych i skutecznych sposobów jest UDZIELENIE SOBIE ODPOWIEDZI NA 4 KLUCZOWE PYTANIA:

  1. Co chcę w życiu robić?
  2. Dlaczego chcę to robić?
  3. Jak zamierzam to osiągnąć?
  4. Z czego jestem w stanie na chwilę obecną zrezygnować, co mogę poświęcić, by później cieszyć się nagrodą, jaką otrzymam za cierpliwość i konsekwentną pracę?

Co jest nagrodą za podejmowanie odważnych wyborów?

Nagrodą w zamian jest bezcenna i z najwyższej półki – jest nią nasze spełnione życie! Jesteśmy na tym świecie z wielu powodów, jesteśmy na tym świecie po coś. Do nas należy odkrycie co to jest, w jaki sposób możemy to zaoferować innym ludziom oraz jakimi zdolnościami i talentami możemy się z innymi podzielić. Prawdą jest, że każdy z nas ma w sobie coś niezwykłego i niepowtarzalnego, coś, co może dać innym. I nie chodzi tu o rzeczy czy dobra materialne, bo to by bardzo spłycało nasz gatunek ludzki, który został wyposażony na drodze ewolucji w tak bogatą i niepowtarzalną osobowość. Dlatego tak ważne jest dokonanie wyboru z naszej palety możliwości, z którą się rodzimy i rozwijamy na poszczególnych etapach rozwoju, tego czym chcemy się dzielić. Daje to tak bardzo ważne dla nas ludzi poczucie, że nasza życiowa droga ma sens, ma cel, ma kierunek. Dzięki takiej postawie zbudujemy wewnętrzną się, która pozwoli nam na pokonanie problemów i przeszkód oraz wesprze nasze dążenia w dokonywaniu odważnych, czasami ryzykownych, lecz koniecznych wyborów.

Autorem artykułu jest 
Beata Rybak – 
certyfikowany coach pro&rozwojowy
i kryzysowy
www.beatarybak.pl
Twórca Grupy Wsparcia „Motyle”

Może zainteresować Cię też pierwszy artykuł z cyklu “widziane oczami coacha” na temat: Dlaczego próbujemy innym udowodnić swoją wartość?


Please follow and like us:
fb-share-icon