Rodzaje CELÓW i PLANOWANIA – warte uwzględnienia w każdym działaniu

Cele i planowanie

Umiejętność wyznaczania celów i planowania ma dla skuteczności działania podstawowe znaczenie. Wyróżnia się wiele ich podziałów, a część z nich związana jest z zarządzaniem organizacją. Warto jednak również w osobistych projektach i dążeniach – swoje cele określić pod względem hierarchii, a w planie uwzględnić czas jego realizacji. Pomimo bowiem specjalistycznych nazw, mają charakter uniwersalny.

Rodzaje celów ze względu na hierarchię ważności

rodzaje celów

CEL STRATEGICZNY – to cel, który powinien zbliżać Cię do realizacji wizji siebie, wizji Twojego życia czy też np. wizji Twoich osiągnięć zawodowych. To swojego rodzaju “krok milowy”, a więc też jego osiągnięcie jest najbardziej czasochłonne. Pomimo tego należy i tak spisać go z chociaż przybliżoną datą realizacji. Co jakiś czas wracaj też do tych notatek, aby dokonać aktualizacji i sprawdzić postępy.
Przykład celu strategicznego: napisanie i wydanie książki

CELE TAKTYCZNE – to mniejsze cele, które służą realizacji celu strategicznego. Inaczej są to po prostu poszczególne zadania (etapy), które składają się na cel strategiczny czyli nadrzędny.
Przykład celów taktycznych: zebranie potrzebnego materiału, napisanie poszczególnych rozdziałów, korekta, zawarcie umowy z wydawnictwem itd.

CELE OPERACYJNE – to nic innego jak uwzględnienie celów taktycznych w Twojej liście TO DO na każdy dzień. Oczywiście, najlepiej zrobić to w kalendarzu i trzymać się ustalonego harmonogramu.
Przykład celów operacyjnych: napisanie spisu treści, znalezienie materiałów do rozdziału pierwszego, opracowanie załączników, przygotowanie grafiki okładki, nawiązanie kontaktu z wydawnictwami itd. (oczywiście każde z tych zadań nie musi dotyczyć tylko jednego dnia, ale być rozłożone w kalendarzu np. na tydzień).

Dlaczego ułożenie swoich celów według hierarchii ważności jest tak istotne? Pozwala to bowiem zrealizować to, co jest dla Ciebie najważniejsze! Jeśli Twoje mniejsze cele nie będą służyły realizacji celów nadrzędnych – jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że po prostu to nie uda się. Co gorsza, bez przemyśleń w tym zakresie i dokonania wyborów może okazać się , że oddalasz się wręcz od tego, co jest na liście Twoich życiowych priorytetów.

Rodzaje planowania ze względu na czas realizacji

rodzaje planowania

PLANOWANIE STRATEGICZNE – obejmuje okres powyżej 5 lat – najogólniej można powiedzieć, że są to po prostu plany naszej przyszłości.

PLANOWANIE DŁUGOTERMINOWE – obejmuje okres od 2 do 5 lat – te plany służą realizacji planów strategicznych

PLANOWANIE ŚREDNIOTERMINOWE – obejmuje okres od kilku miesięcy do 1 roku – określają działania mające na celu realizację planów długoterminowych

PLANOWANIE KRÓTKOTERMINOWE – obejmuje okres do 3 miesięcy – dotyczy mniejszych projektów, przedsięwzięć. Cały czas należy mieć jednak na uwadze też plany o dłuższym horyzoncie czasowym.

PLANOWANIE BIEŻĄCE – codzienne i w skali tygodnia, np. zadania w pracy, godziny spotkań, obowiązki domowe, treningi.

O tym, czy osiągniemy w życiu to, co zamierzamy, czy spełnią się nasze największe marzenia, czy zrealizujemy naszą misję życiową – decydują w głównej mierze plany strategiczne i długoterminowe. Dlatego warto zawsze mieć na uwadze, co chcemy osiągnąć w długiej perspektywie czasu. Np. gdzie chcę mieszkać za 10 lat?, gdzie chcę pracować za 5 lat?, kim chcę się otaczać?, co chcę zdobyć?, w jaki sposób chcę żyć?, itd. Ja bym te plany określiła po prostu jako PLANY NASZEJ PRZYSZŁOŚCI. Z kolei cele o krótszym zasięgu czasowym mogą nas do tej naszej wizji życia przybliżać albo od niej oddalać❗ To one przecież wypełniają nasz czas i w efekcie przekładają się na miesiące, a potem lata.

O tym, jakie najczęściej popełniamy błędy przy wyznaczaniu celów, i jak tego uniknąć – przeczytasz w tym artykule.

Please follow and like us:
fb-share-icon