Sokrates – cytat

– Jeżeli naprawdę chcesz …

Sokrates (ok. 470 p.n.e.-399 p.n.e.) – grecki filozof

Uważany jest za największego filozofa starożytności obok Platona i Arystotelesa. Dlatego nawet wcześniejsza filozofia nazywana jest “przedsokratejską”. Podejście Sokratesa do własnej wiedzy i przekonań streszcza przypisywane mu zdanie „Wiem, że nic nie wiem”. Uważał się za poszukiwacza prawdy. Stosował wiele metod nauczania, dyskusji i argumentacji, które nazwane zostały “metodą sokratyczną”. Nie był politykiem, jednak poruszał tematy polityczne. W wielu swoich wypowiedziach krytykował demokrację ateńską. Ciekawostką jest, że od 1973 roku w Warszawie znajduje się ulica imienia Sokratesa.

[Źródło opisu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sokrates].

Please follow and like us:
fb-share-icon