William Penn – cytat

– Czas jest tym, czego potrzebujemy …

William Penn cytaty

William Penn (1644-1718) – angielski kwakier, założyciel Pensylwanii

Był jednym z przywódców kwakrów – chrześcijańskiej wspólnoty religijnej – którzy odrzucali m.in. ceremoniał kościelny i służbę wojskową. Podkreślali bowiem wagę bezpośredniego kontaktu z Bogiem, a także przestrzegania światopoglądu pacyfistycznego. Kilka razy aresztowano go i więziono za głoszenie nowej wiary. W 1681 roku zawarty został traktat, na mocy którego Penn otrzymał terytoria pomiędzy już istniejącymi koloniami Nowy Jork i Maryland (jako formę spłaty zadłużenia wobec jego ojca). Nowa kolonia otrzymała nazwę Pensylwania, nad którą miał niemal nieograniczoną władzę.

[Źródło opisu: https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Penn; Religijne Towarzystwo Przyjaciół – Wikipedia, wolna encyklopedia].

Please follow and like us:
fb-share-icon